Projektai

Projektai su Vokietija

Kas nori puikiai  išmokti vokiečių kalbą  ir pritaikyti savo žinias praktiškai, uoliai mokosi ne tik Užupio gimnazijoje, bet ir  mielai įsitraukia į projektus su mūsų draugais Vokietijoje. Bemaž jau nuo 1992 metų egzistuojanti draugystė tarp Vilniaus Užupio gimnazijos  bei Neuhofo Wernher-von-Braun-Schule Vokietijoje  suteikia tam kuo puikiausias galimybes. Kone kasmet į Heseno žemę vykstantys mūsų  mokiniai noriai dalyvauja įvairiausiuose renginiuose, projektuose, šventėse, miestelio bei mokyklos jubiliejiniuose renginiuose kaip garbės svečiai, Maltos Ordino organizuojamuose pirmosios pagalbos teikimo kursuose,  mokosi pamokose su „naujosios šeimos“ vaikais.

Daugiau
Projektas „Epochų ratu. Antika“praėjo. Ar esame juo patenkinti?

Gimnazijoje sausio 24-26 dienomis vyko projektas „Epochų ratu. Antika“. Projektui rengėmės porą mėnesių. Baigę pirmąjį pusmetį išbandėme kitokias ugdymo formas. Kiekviena klasė (išskyrus ketvirtokus) realizavo savo sumanymus pasirinkta tema: sukūrė vadovėlio apie antiką tekstą , dalykinį ir meninį savo temos pristatymą.
Projektui rengėmės iš anksto. Prieš pora mėnesių visų dalykų mokytojai visose klasėse vedė pamokas apie Antikos meną, visuomenės gyvenimą, mokslo pasiekimus. Visa mokykla stebėjome ir aptarėme meninį filmą „ Agora“. Projekto koordinacinė grupė parengė temas ir klasių seniūnai jas ištraukė. Paskui keletą savaičių kartu su klasių vadovais ir paskirtais mokytojais konsultantais tarėsi, kaip atlikti užduotį, planavo užduotis ir veiklos žingsnius.

Daugiau
Dėmesio! Projektas „ Epochų ratu. Antika“

Gimnazijoje sausio 24-26 dienomis vyks svarbiausioji projekto “Epochų ratu. Antika “  dalis. Projektui rengėmės pora mėnesių. Dabar kiekviena klasė (išskyrus ketvirtokus) pagaliau galės realizuoti savo sumanymus pasirinkta tema: sukurs vadovėlio tekstą , dalykinį ir meninį pristatymą ir trečiadienį pristatys. Plačiau apie projektą, jo tikslus ir temas skaitykite...

čia

Daugiau
„ Epochų ratu. Antika“

Vilniaus Užupio gimnazijos integruotas projektas
„ Epochų ratu. Antika“
2010-11-08 – 2011-01-26

Tikslas: Integruojant mokomuosius dalykus ugdyti bendrąsias kompetencijas, gilinti dalykines žinias.
Uždaviniai:
-Supažindinti visus 1-3 klasių mokinius su Antikos istorija, kultūros ir mokslo paveldu.
-Susisteminti mokinių žinias apie Antiką.
-Vykdant projektą ugdyti komunikavimo, bendradarbiavimo, mokymosi mokytis kompetencijas, lavinti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką.

Daugiau
Tarptautinis projektas Mokomasis Europos Parlamentas(MEP)

2009 metais Danijoje, Kopenhagoje įvyko tarptautinio projekto  Mokomojo Europos Parlamento Baltijos jūros šalių regiono (MEP BSR) tarptautinis susitikimas. Jame dalyvavo delegacijos iš šių šalių: Danijos, Suomijos, Švedijos,Estijos, Vokietijos, Austrijos, Lenkijos, Islandijos, Rusijos, Serbijos ir Lietuvos.
Tarptautinis projektas Mokomasis Europos Parlamentas(MEP) Europos šalyse vykdomas nuo 1994 metų. Šio projekto tikslas yra plėtoti jauno žmogaus domėjimąsi  Europos Sąjunga, jos pačia idėja, vykdoma politika, sprendimų priėmimų procedūromis, ir svarbiausia, plėsti tarptautinį mokyklų ir mokinių bendradarbiavimą bei tarpusavio supratimą.

Daugiau
Mūsų gimnazistai dalyvauja Baltijos Plėtros Forume

(iš desinės) MEP administratorė Nina Norggard, mūsų gimnazijos mokinės: Mage Fledžinskaitė ir Rasa Stakauskaitė.2010 birželio 1-2 dienomis Vilniuje vyko pirmasis Baltijos Plėtros Forumas viršūnių susitikimas, kuriame dalyvavo 11 Europos šalių atstovai, dauguma Lietuvos Seimo narių ir įvairių asociaciajų vadovai. Daugiausiai apžvelgta klausimų, susijusių su energetika, klimato kaita, ekonominiais santykiais su Rytų kaimynais, moksliniais tyrimais, transporto plėtra ir darbo vietų kūrimu.

Daugiau
Comenius projektas

Nuo 2010-08-31 iki 2012-07-01 mūsų gimnazijoje vykdomas Comenius daugiašalis tarptautinis projektas tarp penkių Europos šalių: Lenkijos, Rumunijos, Anglijos, Turkijos ir Lietuvos. Projekto tema- „Pranešk Europai apie save“. Kuriame bendrą internetinį puslapį/ laikraštį, kuriame talpiname įvairius straipsnius tiek anglų , tiek gimtosiomis kalbomis pagyvindami nuotraukomis, įdomiomis detalėmis. Dabar yra ruošiamas pirmasis straipsnis  „Mūsų regionai“. Nusprendėme parašyti apie Lietuvos regionus ir ,žinoma, apie mūsų mylimąjį Užupį.

Jau įvyko pirmasis partnerių susitikimas koordinatorių šalyje Lenkijoje, Krokuvoje, š.m. spalio 11-15 dienomis. Aptarėme tolimesnius mūsų bendradarbiavimo planus, šauniai leidome laiką.

Šio projekto koordinatorė gimnazijoje- direktorė Virginija Navickienė ir kontaktinis asmuo mokytoja Ieva Ivanauskaitė.