Darom
Autorius Dovilė Požeckienė

2014 balandžio 25 d. Vilniaus Užupio gimnazijos mokiniai prisijungė prie visuotinės akcijos DAROM 2014. Moksleiviai tvarkė gimnazijos, Pilių rezervato ir Bernardinų kapinių teritorijas. Gimnazijos teritorijoje buvo renkamos šiukšlės, grėbiami lapai, nukasta šuoliaduobė, žemės pervežtos į kalno šlaitą, palyginta veja šalia sporto aikštelės. Pilių rezervato teritorijoje mokinai rinko šiukšles, švarino kalnų šlaitus. Šalia Šaudyklos pastato buvo išnešta daug senų šakų, pagalių, lapų.

Bernardinų kapinėse mokinių laukė didelis iššūkis, kurį didžiuodamiesi galime pasakyti, kad įveikėme. Kapinėse buvo surinktos pernykščių lapų krūvos ir paruoštos išvežimui. Taip pat sutvarkyti 5 nuolat gimnazijos mokinių prižiūrimi seni istoriniai kapai. Talkoje dalyvavo visos I-os ir II- os gimnazijos klasės, iš viso apie 300 mokinių, kuriems talkino mokytojai ir kiti gimnazijos darbuotojai.