Gimnazija dalyvauja ,,Demokratinio ugdymo Lietuvoje‘‘ projekte

Mūsų gimnazijos bendruomenė yra pagarbi, tolerantiška ir, manome, demokratiška, tačiau norint ugdyti mokinių aktyvumą būti mokyklos, o vėliau ir valstybės šeimininkais, reikia nuolat tobulinti pilietinį aktyvumą. Siekdama plėtoti demokratinio ugdymo principus mokykloje, prisijungėme prie VšĮ ,,Sėkmės mokyklos‘‘vykdomo projekto „Pilietiškai aktyvios visuomenės kūrimas diegiant demokratinio ugdymo principus mokyklose.

 

,,Tyrimų duomenimis, Lietuvos visuomenės pilietinė galia per pastaruosius porą metų neaugo ir išliko pakankamai menka, tačiau daugiausia pilietinės galios ir pilietinio potencialo iš visų gyventojų turi moksleiviai. Vadinasi, pirmiausia jiems turėtų būti sukuriama palanki aplinka pilietiškumui ugdyti‘‘- rašoma http://www.sekmesmokykla.lt/demokratinis-ugdymas/.

Projekto tikslas – kurti pilietiškai aktyvią visuomenę diegiant demokratinio ugdymo principus mokyklose. Projekto trukmė – 12 mėnesių (2013 m. spalis – 2014 m. rugsėjis).

Prie šio projekto prisijungė dar 4 Lietuvos mokyklos (Klaipėdos Ąžuolyno progimnazija, Kauno Kazio Griniaus gimnazija, Panevėžio Vyturio progimnazija, Šiaulių Didždvario gimnazija) , kuriose bus bus siekiama įgalinti moksleivius išbandyti demokratiją praktikoje: aktyviau įsitraukti į mokyklos valdymą, ugdymo programos/planų rengimo procesus, tarpusavio bendravimo kultūros tobulinimą, atviros ir drauge besimokančios bedruomenės kūrimą mokykloje. Šio projekto įgyvendinimo pradžia , darbo grupės mokykloje sudarymas, kuri tinkamiausių sprendimų ieškos mokyklos administracijos, mokytojų, moksleivių ir jų tėvų atstovai. Projekto dalyviai bus supažindinami su demokratinio ugdymo idėjomis, keisis gerąja patirtimi, o projekto rezultatais bei įspūdžiais dalinsis penkiose regioninėse konferencijose. Projekto tikslų siekti padės išorės ekspertų komanda, kurios sudėtyje – demokratinio ugdymo, Lietuvos švietimo, NVO srities ekspertai, moksleivių atstovai.

Pirmieji mokymai vyko lapkričio 7-8 d. , kurių tikslas buvo supažinti su Projekto idėja, veiklomis ir komanda, pasiruošti tolimesniam projekto įgyvendinimui. Mokymuose dalyvavo mūsų gimnazijos darbo grupės narės Agnė Denapaitė 3e klasės mokinė ir pavaduotoja Virginija Mackonienė Renginyje pranešimus skaitė Sėkmės mokyklos, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, patirtimi demokratinio ugdymo srityje dalinosi svečias JK demokratinio ugdymo ekspertas Leonard Turton .Lapktičio 18-20d. gimnazijoje lankėsi projekto koordinatoriai D.Norkienė ir N.Buivydas, kurie susipažino su gimnazijos bendruomenės aktyvumu, pilietiškumu. Drauge su konsultantais aptarėme veiksmų planą įgyvendinant projektą:savivaldos stiprinimą gimnazijoje ir pasirinktinai 2 klasėse, plėsti demokratiniougdymo metodus 2kl. lietuvių kalbos pamokose. Vasario 7d. gimnazijos psichologė Gintarė Guobytė dalyvavo VšĮ „Sėkmės mokykla“, Britų Tarybos Lietuvoje ir Seimo Europos informacijos biuro organizuotoje paskaitoje – diskusijoje „DEMOKRATINIS UGDYMAS MOKYKLOJE: GEROJI EUROPOS ŠALIŲ PATIRTIS IR GALIMYBĖS LIETUVAI“., kurioje patirtimi dalinosi Laisvosios Leipcigo mokyklos (Vokietija) atstovas ir vienas iš Europos demokratinio ugdymo bendruomenės (EUDEC) steigėjų – Henrik EBENBECK. Taip pat mokyklos projekto dalyvės pasidalino patirtimi kaip sekasi vykdyti projektą, kokas veiklas vykdo. Tikimės, kad dalyvavimas projekte duos patirties ugdant demokratiją mokykloje ne tik mums, bet ir kitoms švietimo įstaigoms.