Maironio metų renginiai mūsų gimnazijoje. Integruotas projektas

Maironio metams paminėti gimnazijoje lituanistai iniciavo projektą „Mūsų balsai Maironiui". Jiems idėjas įgyvendinti padėjo dailės, muzikos, informatikos mokytojai. 2012m. sausio mėnesį įvyko meninio skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo visi pirmųjų klasių mokiniai. Jie išmoko po vieną Maironio eilėraštį atmintinai. Balandžio mėn. vyko dailyraščio konkursas.

Nuo 2012 m. kovo 20 d. iki gegužės 20 d. kūrėme įvairių žanrų tekstus (esė, eilėraščius, publicistinius rašinius, satyras, noveles, miniatiūras...), piešėme piešinius Maironio kūrybos motyvais, kūrėme fotografijas, iliustracijas poeto eilėraščiams. Kvietėme dalyvauti visus norinčius. Trečiųjų klasių mokiniai buvo skatinami dalyvauti visi ir pasirinkti vieną iš siūlomų užduočių (dailės, muzikos, literatūros, videofilmų kūrimo). Jų projektams vadovavo mokytojos N. Karaškaitė ir L. Cholinienė.

 

Geriausi darbai spalio mėn. trečią savaitę buvo eksponuoti parodoje. Antro aukšto koridorius rudenį pražydo rausvais vyšnių, obelų žiedais. Erdvę nuspalvino mokinių kūrybiniai ieškojimai. Parodoje galėjai rasti eilėraščių iliustracijų, fotografijų Maironio kūrybos temomis, piešinių ir kitokių projektinių darbų, kurie parodė, kad mes laba savitai ir naujai galime pažvelgi į šimto metų senumo tekstus. Originalią kūrybą pateikėme kaip laiškus Maironiui, kaip įrodymą, kad jo kūryba ir šiandien įkvepia mus.

Spalio 25d. aktų salėje vyko renginys, skirtas paminėti poeto jubiliejų. Mokytojų L. Namajuškienės ir R. Petrauskienės vadovaujami mokiniai parengė poezijos spektaklį ir prezentaciją. Norėta parodyti prieštaringus poeto jausmus, įsigilinti į jo kūrybos reikšmę tautai ir žmogui. Į programą gražiai įsiliejo dainuojamosios poezijos atlikėjai, gimnazijos choras, vadovaujamas mokytojos N. Žylienės. Visiems labai patiko Emilijos Juzeliūnaitės sukurtas filmas apie tai, kaip mūsų bendruomenės nariai skaito Maironio eilėraščius.

Lapkričio mėn. 7d. vyko viktorina antrųjų klasių mokiniams „ Geriausi Maironio poezijos žinovai“ (rengėja mokytoja A. Smaleckienė). Joje beveik visos dalyvavusios klasės pasirodė šauniai, juos skyrė tik vienas-du taškai. Pirmąją vietą laimėjo 2d kl., antrąją- 2a kl., tretieji buvo 2c kl.

Iki mokslo metų pabaigos planuojame parengti mokinių kūrybos aplanką „Maironio įkvėpti", geriausius darbus publikuoti internetiniame puslapyje.

Pavasarį dalyvavome ir Lietuvos jaunimo turizmo centro rengtame projekte „Ko gi trokšti, nesoti dvasia?“ Buvo siūloma sukurti mokyklos sienlaikraštį, atspindintį Maironio santykį su istorija. 1d klasės mokinės Kornelija Klunduk, Gabrielė Šilobritaitė, Silvija Butkutė bei 2b kl. mokinė Monika Milda Barta buvo apdovanotos paskatinamaisiais prizais, padėkos raštais už menišką kūrybą (projektui vadovavo mokytoja L.Namajuškienė).