Užupio gimnazistai atstovavo Lietuvai sesijoje, organizuotoje Gdanske
Autorius Ieva Ivanauskaitė/ anglų kalbos mokytoja

Prieš dvejus metus Vilniaus Užupio gimnazija įsitraukė į Mokomojo Europos Parlamento Baltijos Šalių Regiono (MEP BSR) veiklą : Mokykla koordinatorė Lietuvoje - Vilniaus Užupio gimnazija, koordinatorės: direktorė Virginija Emilija Navickienė ir anglų kalbos vyresnioji mokytoja Ieva Ivanauskaitė. Suorganizavę 2011 metų pavasario sesiją kovo 28- balandžio 2 dienomis Vilniuje, šį rudenį, t.y. spalio 24-29 dienomis, atstovavo Lietuvai sesijoje, organizuotoje Gdanske, Lenkijoje. Šioje sesijoje dalyvavo mokinių delegacijos iš šių Europos šalių: Danijos, Švedijos, Suomijos, Lenkijos, Vokietijos, Rusijos, Estijos ir Lietuvos. Iš viso 14 mokytojų ir daugiau nei 60 mokinių. Mūsų šaliai atstovavo keturi Vilniaus Užupio gimnazijos mokiniai: Rasa Marianna Jūras (2c), Andrius Česnulevičius (3d), Marius Žvirblis (4c) ir Paulius Karbauskas (4d).

Šio projekto tikslas yra plėtoti jauno žmogaus domėjimąsi Europos Sąjunga, jos pačia idėja, vykdoma politika, sprendimų priėmimų procedūromis ir, svarbiausia, plėsti tarptautinį mokyklų ir mokinių bendradarbiavimą bei tarpusavio supratimą. Darbas vyksta anglų kalba, debatų forma, susiskirsčius į komitetus. Iki susitikimo mokiniai prašomi pasiruošti darbui komitete, susirandant kuo daugiau informacijos aktualių temų klausimais, kad galėtų tinkamai atstovauti savo šalies požiūriui komitetuose: užsienio politika, aplinkosauga, švietimas ir kultūra, žmogaus teisės ir mokymasis visą gyvenimą. Mūsų mokinių pasirodymą, aktyvumą, atsakingumą vertinu labai gerai, o perteikdama Jų mintis noriu pabrėžti, jog vaikams tai naudinga, kaip jie patys teigia: „Malonu būti tarp žmonių, žinančių, ko nori iš gyvenimo, turinčių ambicijų, norų ir einančių ta linkme- tai sektinas pavyzdys“. Tad jau pradedama ruoštis pavasario sesijai, kuri vyks Kopenhagoje, Danijoje, 2012 metų kovo 26- 30 dienomis.