Projektas „Epochų ratu. Antika“praėjo. Ar esame juo patenkinti?

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

Gimnazijoje sausio 24-26 dienomis vyko projektas „Epochų ratu. Antika“. Projektui rengėmės porą mėnesių. Baigę pirmąjį pusmetį išbandėme kitokias ugdymo formas. Kiekviena klasė (išskyrus ketvirtokus) realizavo savo sumanymus pasirinkta tema: sukūrė vadovėlio apie antiką tekstą , dalykinį ir meninį savo temos pristatymą.
Projektui rengėmės iš anksto. Prieš pora mėnesių visų dalykų mokytojai visose klasėse vedė pamokas apie Antikos meną, visuomenės gyvenimą, mokslo pasiekimus. Visa mokykla stebėjome ir aptarėme meninį filmą „ Agora“. Projekto koordinacinė grupė parengė temas ir klasių seniūnai jas ištraukė. Paskui keletą savaičių kartu su klasių vadovais ir paskirtais mokytojais konsultantais tarėsi, kaip atlikti užduotį, planavo užduotis ir veiklos žingsnius.


Svarbiausias etapas-tris dienas trukęs sumanymų realizavimas. Gimnazistai per pamokas kūrė dalykinį ir meninį pristatymus. Teko panaršyti internete, perversti ne vieną vadovėlį ar grožinę knygą, medžiagą atrinkti, sugrupuoti. Meniniam pristatymui daugelis pasirinko vaidinimus, inscenizacijas. Buvo sukurta ir keletas filmų. Rašydami po tris vadovėlio „Antika“ puslapius, teorinį tekstą papildėme kryžiažodžiais, rebusais, testais, atvirais klausimais. Vadovėlį rašėme ranka ir iliustravome piešiniais.
Pristatymus pradėjo vyriausieji - trečiokai. Jų darbai išsiskyrė branda, originalumu. Antrokų pasirodymai  taip pat buvo labai dalykiški ir meniški. Pirmokai nei kiek nenusileido vyresniesiems. Sukūrė įspūdingus meninius pristatymus, pamatėme net keturis vaidinimus ir vieną filmą.
Renginį stebėjo  Seimo narys Mantas Adomėnas, VU Klasikinės filologijos katedros vedėja Nijolė Juchnevičienė ir lektorius daktaras Naglis Kardelis. Svečių nuomone, tokia projektinė veikla lavina, skatina kūrybingumą, moko pritaikyti žinias praktikoje.
Renginį gražiai papildė dvi mokinių darbų parodos: plakato antikos tema( mokytoja Dalia Samuilienė) ir dekupažo ir batikos darbų (mokytoja Irma Jančienė).
Po projekto visi mokytojai susirinko aptarti savo ir mokinių veikos pliusų ir minusų. Štai keletas mokytojų nuomonių.
Projekto pliusai: dalykų integracijos tobulinimas, kūrybiškumo, mokinių ir mokytojų bendradarbiavimo šventė, pamatėme kitokius mokinius, įvertinome gebėjimus dirbti grupėse bei bendradarbiauti, mokiniai patenkinti, jiems patiko, sukurta graži mokinių knyga apie antiką, gerai, kad ranka rašyta, ranka iliustruota. Pastatyti keli spektakliai, įgyta stovėjimo scenoje, meninio ir dalykinio pristatymo patirties, labai gražus renginio vedėjų darbas, puiki plakato ir kitų dailės darbų paroda, originalūs filmai (ypač 2d kl.).
Projekto trūkumai: sudėtingos temos devintokams, nemokame rengti prezentacijų, ne visi dirbo, ne visi gavo aiškias užduotis.
Pasiūlymai: aiškiau numatyti auklėtojų funkcijas ir konsultantų veiklą, pasikviesti lektorių, svečių ir pirmąją dieną skirti išsamiai temos analizei, mokytis dalykinio pristatymo, pristatymų etikos ir estetikos, įtraukti į projektą ir ketvirtokus.
Mokinių mintys: sužinta daug nauja, pakartota sena, tobulinti meniniai gebėjimai, gausu originalių idėjų,  gerai, kad įtraukti  ne tik auklėtojai , bet ir kiti mokytojai, išmokome kurti kryžiažodžius, smagu dirbti bendradarbiaujant, pajusti klasės vienybę, tiesiog gera bendrauti, kurti, priminė „Babiloną“...
„Šis projektas padėjo pažinti Antikos laikotarpį iš visų pusių. Paskatino klasę bendrai kūrybai. Viskas buvo įdomu.“(Raminta, 1b kl.)
“Patiko viskas, nebuvo nuobodžių minučių, gera buvo dirbti lengvą kūrybinį darbą. Klasei padėjau kurti kostiumus pasirodymams, stengiausi padėti realizuoti įdomias idėjas“(Miglė, 1b kl.).
“Patiko, kad buvo leista atsiskleisti nevaržomai. Teko paragauti renginių vedėjų, režisierių, žurnalistų, rašytojų duonos. Manau, jog žinios įgytos šiame projekte, ilgam liks atmintyje” (Milda Monika).
Mokinių pastebėti trūkumai: ne visi aktyviai dalyvavo darbe, mažai laiko tvarkingai atlikti darbą, parengti programą, norėtų matyti visų klasių pristatymus, per ilgas renginys, norėtųsi šiuolaikiškų temų, aiškesnių temos suvokimo gairių, nuobodūs (ne visi) dalykiniai pristatymai, trūko organizuotumo.

Renginio akimirkos galerijoje