Ugdymo(si) proceso organizavimas per žiemos šalčius

Primename: esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, į mokyklą gali neiti vyresni (I-IV gimnazijos klasių) moksleiviai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių ir nereikalaujama pateisinimo už pamokas, praleistas dėl šalčių. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos elektroniniame dienyne. Atvykusiems mokiniams mokykla užtikrina ugdymo procesą, todėl jei pavojus vaikų sveikatai negresia – mokiniai gyvena netoli arba juos į mokyklą atveža tėvai – jie turėtų būti mokykloje.