Kaip puoselėti šeimoje sveikos mitybos tradicijas?

Kaip išugdyti paauglių sveikos mitybos įpročius?

Kaip patiems subalansuotai maitintis?

Mitybos mokslas sparčiai žengia į priekį, kas naujo?

Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir gimnazijos vaiko gerovės komisija kviečia gimnazijos ugdytinių tėvus ir mokytojus į paskaitų ciklą apie vaikų mitybą .

Paskaitos vyks lapkričio 29, gruodžio 13 ir gruodžio 19 d. aktų salėje. Pradžia 18 val.

Paskaitos vyks nemokamai.