20171004 084655Rugsėjo 25d. mokyklos aktų salėje vyko Mark Bedworth vesta paskaita "Matematika - tai menas, o menas - tai matematika" anglų kalba. Mark Bedworth - pasaulinio lygio mašininio intelekto ir kompleksinių sistemų bei algoritmų ekspertas, turintis matematikos daktaro laipsnį bei daugiau nei 30 metų patirties šiose srityse. Dirbo Jungtinės Karalystės valstybiniame tyrimų sektoriuje, įkÅ«rė tarptautinę "Data Fusion" asociaciją, sukÅ«rė "Siri speech" algoritmus. Dirbo JAV gynybos departamento bÅ«stinėje Pentagone.

Paskaitos metu buvo aptariamos inovatyvÅ«s mokymosi bÅ«dai, prilyginant jį žaidimams, menui. Ä®vairios sudėtingos matematinės problemos pateiktos galvosÅ«kio ar čia pat vykusios apklausos forma. Mokiniai buvo skatinami kÅ«rybiškai mąstyti, ieškoti savo bÅ«dų spręsti problemas, M. Bedworth pabrėžia, kad mokymasis, net ir sudėtingas, visada turi teikti džiaugsmą, buvo aptartos dabartinės švietimo sistemos problemos ir jų sprendimo bÅ«dai.