Picture19.00 - Šv. Mišios Bernardinų bažnyčioje

10.20 – Mokslo ir žinių šventė gimnazijos vidiniame kieme

11.00 - klasės valandėlė.