Kovo 11-oji yra viena svarbiausių Lietuvos istorijos datų. Nepriklausomybės atkūrimą lėmė lietuvių tautos troškimas gyventi nepriklausomoje valstybėje. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, remdamasi 1918 m. Vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos Nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios. 1990 metų Kovo 11-oji buvo itin reikšminga diena tiek Lietuvos gyventojams, tiek šalies istorijai, ji įnešė naujų vėjų ir suteikė naujų vilčių žmonių gyvenime.


Šias metais gimnazijoje šią datą paminėjome įvairia veikla: susitikimais, patriotinėmis dainomis, konkursais. 4-ųjų klasių mokiniai susitiko su teisininku, konstitucinės teisės specialistu MRU profesoriumi Vytautu Sinkevičiumi (nuo 1990 m. iki 1999 m. jis buvo Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas, vėliau – vedėjas, buvo Valstybinės derybų su Rusija delegacijos narys. LR Konstitucinio Teismo teisėjas 1999 m. kovo – 2008 m) . Jam teko prisiliesti prie Kovo 11-os akto rengimo, išgyventi jaudinančias Nepriklausomybės akto redagavimo dienas. Susitikimas buvo įdomus, vertingas, sudominęs tiek mokinius, tiek istorijos mokytojus. Kaip ir kasmet, 2-ųjų klasių mokiniai išmoko laisvės dainų, kurias drauge dainavo aktų salėje. Štai dviejų antrokų mintys apie šį tradicinį renginį:
,,Sukilo labai geros emocijos, iš jaudulio norėjosi verkti ir drauge juoktis. Dainavau todėl, kad pagerbčiau žmones, kurie turėjo daug ryžto siekti laisvės, dainavau, nes norėjau pagerbti Lietuvos istoriją“ (2e klasė, Karina )
,,Kai visi 2-ai dainavo patriotnes dainas, jautėsi didėlė mūsų jėga. Tai vienybės renginys.“ (2e klasė, Džeiranas)
Kovo 10d. vyko Lietuvos istorijos žinovo konkursas, kuriame dalyvavo 52 mokiniai. Geriausiai pasirodė ir surinko daugiausia taškų Lukas Abligaitis( 4b), Vilius Kaulinskas ( 4e), Deimilė Gritėnaitė (4b). Dieną baigėme visų mokinių ir mokytojų išvyka į filmą ,,Emilija iš Laisvės alėjos“, kuris sujaudino daugelį iš mūsų, padėjo suprasti laisvės svarbą ir laisvės kainą.
V.Mackonienė