CET 0128aKažkas yra pasakęs: ,,Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę.“
1918m. Vasario 16-osios aktas tapo pagrindu, kuris vienijo žmones, kovojusius už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Dėl to ši data sovietų okupacinei valdžiai tapo pačia pavojingiausia ir keliančia daugiausia problemų.


Gimnazijoje ši diena buvo paminėta kitaip nei paprastai, - atkurta signatarų, pasirašiusių Vasario 16-osios aktą, nuotrauka (gyvas paveikslas) . 4 –ų klasių mokiniai susikaupę, rimtai nusiteikę bandė atkurti 1918m. Vasario 16-osios dienos dvasią. 4d kl. mokinys Audrius Dorofejus sako, kad jam buvo garbė dalyvauti svarbaus Lietuvos istorijai įvykio inscenizacijoje, o įsijausti į laikmetį nebuvo sunku. 4B klasės mokinys Lukas Abligaitis teigia, kad valstybinių švenčių minėjimas padeda suprasti tautinį tapatumą. Jo manymu, tautiškumas yra primirštas, o tokie renginiai skatina gilintis į istoriją, gerbti tradicijas.
Vasario 16-ąją nemažas mokinių ir mokytojų būrys dalyvavo eisenoje ,,Lietuvos valstybės keliu“. Iš senosios Lietuvos valstybės centro –iš Šventaragio slėnio, nuo Valdovų rūmų nuotaikingi patraukėme Pilies gatve link Signatarų rūmų, išklausėme Vasario 16-oios akto tekstą ir keliavome toliau valstybės keliu. Kita stotelė buvo prie filharmonijos, kur vyko Didysis Vilniaus seimas, o eiseną baigėme Rasų kapinėse prie daktaro Jono Basanavičiaus kapo. Mus pasitiko prof. V.Landsbergis, kuris pasveikino eisenos dalyvius ir priminė Lietuvos istorijos puslapius.
Svarbu, kad valstybinių švenčių minėjimai būtų tikri ir nuoširdūs, kad mūsų valstybės laisvės kelias ir laisvės samprata būtų suvokiama kaip asmeninės laisvės išraiška.
Parašė V.Mackonienė

CET 0061

 CET 0063

CET 0077

CET 0078

CET 0084

CET 0095

CET 0099

CET 0110

CET 0113

CET 0137

CET 0146

CET 0149

CET 0157