2017-02-08 I pusmečio rezultatų aptarimas su mokiniais
3 pam. 3 klasės
5 pam. 2 klasės   Mokytojai ateina su mokiniais į aktų salę
6 pam. 1 klasės

2017-02-09 gimnazijos tarybos, 1-ų ir 4-ų klasių tėvų susirinkimai
Nuo 16.30 – mokytojų susitikimai su tėvais;
17.00 – išplėstinis gimnazijos tarybos susirinkimas (dalyvauja GT nariai ir klasių tėvų komitetų pirmininkai), 2-5 kabinetas;
18.30 – 4-ų klasių tėvų bendras susirinkimas aktų salėje
(Egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka)
19.00 – klasių tėvų susirinkimai su auklėtojais.

2017-02-21 2-ų ir 3-ų klasių tėvų susirinkimai
Nuo 16.30 – mokytojų susitikimai su tėvais;
18.15 – 2-ų klasių tėvų bendras susirinkimas aktų salėje
(PUPP organizavimo ir vykdymo tvarka, asmeninio ugdymo plano sudarymo tvarka)
19.00 – klasių tėvų susirinkimai su auklėtojais.