CET 2630

Kalėdų laikas – šventas, kuris savo šviesa nutvieskia kiekvieno iš mūsų gyvenimą, prasklaidydamas niūrias mintis. Kalėdų dvasia tiesiog keliauja pas visus ir teikia galimybę gyventi kitaip, tikėti tuo, kas atrodo neįmanoma. Mes kiekvienas pažįstame savyje tą pačią Šv. Kalėdų dvasią, su kuria vaikystė buvo stebuklinga.
Gruodžio 22d. rytą stebuklai prasidėjo ir mūsų antruose namuose- mokykloje. Tik pravėrus gimnazijos duris šypsodamasi ir spausdama kiekvienam ranką sutiko direktorė. Mokykloje tvyrojo tylą, kuri visus kvietė į tylos pamokas. Adventas susikaupimo, pabuvimo su savimi, kito pajautimo laikas. Tyla trukusi vos valandą ne visiems buvo paprastas reiškinys, o greičiau iššūkis. Susikaupimo dvasioje 10.30 dalyvavome Šv. Mišiose Bernardinų bažnyčioje. Kaip paprastai, Mišių metu, o ir po jų, giedojo gimnazijos choras ,,Cantus veris" vadovaujamas muzikos mokytojos N.Žylienės. Bet svarbiausia, kalėdinė dvasia , mus pakylėjo, sušildė , pajutome vienybė ir džiaugsmą.

CET 2625

CET 2641

CET 2648

CET 2651

Gruodžio 23d. rytas vėl skleidė gėrį. Visi dalyvavome Advento renginyje, kuri organizavo dorinio ugdymo mokytojos. Tema, kuri šiame laike vienijos mus visus–taika širdyje, taika su aplinkiniais, taika pasaulyje.
Svečias ,pranciškonas Andrius, nuoširdžiai dalijosi mintimis, savo išgyvenimais. Jo nuskambėję žodžiai, kad šiuo metu per daug kalbame apie karą , palietė mūsų širdis. Su šventėmis mus pasveikino direktorė V.Navickienė ir įteikė nominacijas ,,Po angelo sparnu“. Už mažus, gerus tylius darbus nominacijoms siūlė klasės mokiniai, auklėtojai, o sprendė komisija. Šias metais nominacijos skirtos 9 mokiniams
Pijai Gadonaitei 1 B -už draugiškumą, gėrį ir dosnumą,
Herkui Juozui Vitkauskui 1 B - už pagalbą mokantis,
Emilijai Varnaitei 1 E -už skleidžiamą šilumą, globą ir padrąsinimą,
Gabrielei Dedinskaitei 2 A - už pagarbą žmogui, gebėjimą suburti ir uždegti,
Augustei Janatjevai 2 C- už dosnumą,
Jaroslavui Rutkovskiui 2 D -už geranoriškumą ir nuoširdumą,
Jurgiui Žutautui 3 B- už šilumą, nuoširdumą ir pagalbą,
Viktorijai Narbuttaitei 3 D-už pozityvo ir optimizmo skleidimą klasės ir mokyklos bendruomenėje,
Kotrynai Juodzevičiūtei 3 E- už geranoriškumą dalinantis talentu.
Mokytoja D. Samuilienė ir mokyt. I.Jančienė organizavo kalėdinį erdvių puošimą. Renginio metu buvo apdovanotos klasės papuošusio kabinetus, bendras erdves kūrybiškai, originaliai skoningai. Gražiausiai, įdomiausiai kabinetą papuošė 3b klasės mokiniai, nors kalėdiniam ,,orui sukurti“, kaip sakė mokyt.D.Samuilienė , pasistengė visi mokiniai.
Kalėdų dvasia, kuri apgaubia rūpestingumo, džiaugsmo ir šilumos skraiste aplankė mūsų gimnazijos bendruomenę. Kalėdinės nuotaikos dėka mūsų sielos pakyla aukščiau ribų, kurias esame nusistatę kasdienybėje. Gera atsiplėšti nuo žemės ir nors trumpam virsti angelu, gebančiu geriau pažinti laimę.

CET 2675

CET 2666

CET 2678

CET 2694

CET 2699

CET 2696

CET 2711

CET 2719

CET 2720

CET 2724

CET 2727

CET 2728

CET 2730

CET 2732

CET 2734

CET 2739

CET 2747

CET 2743

CET 2751

CET 2774