Prieš 21 metus iniciatyvios, aktyvios Lietuvos mokyklos ėmėsi atsakomybės įgyvendindamos projektus, orientuotus į ateitį. Atkurtoje Lietuvos respublikoje reikėjo daugiau demokratijos, pastangų keičiant ugdymo turinį ir formas. Ugdymas turėjo formuoti laisvą, pasitikintį, išsilavinusį žmogų, todėl imta bendradarbiauti su užsienio organizacijomis, siūlomos naujos švietimo kaitos idėjos, imta keistis patirtimi. Tokios veiklos tuomet ėmėsi iniciatyvių mokyklų klubas, kuris veikia ir šiandien, jungia 49 Lietuvos mokyklas.

2016 metų lapkričio 17-18 dienomis Užupio gimnazijoje įvyko kasmetinė Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo konferencija tema „Mokinio pažangos matavimas mokykloje“. Į konferenciją susirinko daugiau nei 100 Lietuvos mokyklų vadovų, mokytojų. LIMK pedagogų pasveikinti atvyko Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, Vilniaus miesto savivaldybės meras Remigijus Šimašius, mero patarėjas Albertas Lakštauskas. Šiltai svečius nuteikė gimnazijos mokinių choras ,,Cantus veri“ (vadovė muzikos mokytoja Nijolė Žylienė, koncertmeisterė Birutė Tubinytė Merlo). Bangą džiugių emocijų sukėlė projekto ,,Lietuvos balsas“ nugalėtojos 3e kl. mokinės Kotrynos Juodzevičiūtės daina.

Konferencija buvo darbinga, įdomi. Pranešimus skaitė žinomi ir gerbiami Lietuvos mokslininkai, auditoriai, pedagogai. Naujų vėjų dėstant istoriją įnešė prof. A. Bumblausko pranešimas ,,Kokią žinią turi nešti mokiniui istorijos pamoka?" D. V. Sičiūnienė perskaitė pranešimą ,,Standartizuotų testų rezultatų panaudojimas planuojant ir stebint mokinių pažangą", kuris apibendrino naujas galimybes ir metodus matuojant mokinio ūgtį. NMVA direktoriaus pavaduotoja M. Bilotienė apžvelgė mokyklų patirtį, kaip matuojama mokinio pažanga ir į ką reiktų atkreipti pedagogams dėmesį ( pranešimas „Kaip matuojama mokinio pažanga: (įsi) vertinimo duomenys“ ). Po pranešimų vyko aktyvi diskusija, kurią moderavo R.Kučiauskas, o naujų minčių į diskusiją įnešė ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Loreta Žadeikaitė.

Popietė buvo ne mažiau intensyvi. Konferencijos dalyviai apsilankė 6 Vilniaus mokyklose, kur ne tik susipažino su mokyklomis, bet ir klausė pranešimų, dalinosi patirtimi, diskutavo pedagogikos inovacijų temomis.

LIMK nariai organizavo Tarybos rinkimus. Klubo prezidentu tapo Vainas Brazdeikis.

 

Susitikus bendraminčiams, kuriuos sieja sena draugystė ir panašus požiūris į pedagogiką, smagu pabendrauti vakaronėje. Tačiau ir čia kultūrinius įspūdžius lydėjo pilietinės iniciatyvos pristatymas: po nuostabių Kauno operetės solistės Aušros Cicėnaitės dainų stebėjome jauno mokslininko ir menininko Juliaus Žėko ,,Tautinės giesmės“ instaliacijos pristatymą.

Kitą konferencijos dieną jos dalyviai gilino žinias lankydami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus ir Valstybės pažinimo centrą. Konferencijos programa buvo turininga, informatyvi, sukelianti minčių, o nuoširdus priėmimas ir bendravimas praskaidrino susirinkusiųjų sielas.

CET 9157

CET 9161

CET 9206

CET 9214

CET 9235

CET 9237

CET 9248

CET 9255

CET 9260

CET 9272

CET 9276

CET 9279

CET 9281

CET 9283

CET 9284

CET 9286

CET 9288

CET 9321

CET 9326

CET 9341

CET 9346

CET 9360

CET 9362

CET 9382

CET 9413

CET 9392

CET 9423

CET 9405

CET 9414

CET 9415

CET 9416

CET 9408