Tęsdami gimnazijos tradiciją, mes, trečiųjų klasių mokiniai, intensyviai ruošėmės Mokytojų dienai. Puošėme klases ir koridorius, skynėme mokytojams rudens žiedus, kūrėme dainas ir rašėme scenarijus, vaidinome, repetavome.
Šventę pradėjom pasitikdami mokytojus gimnazijos fojė, kur skambėjo žavūs Kotrynos, Mirgos ir Marijos balsai. Toliau mokytojų laukė gardi kava ir mokinių sveikinimo žodis. Paskui mokytojai buvo pakviesti į įvairiausius užsiėmimus. Jie galėjo rinktis, kokia veikla norėtų užsiimti : keramika, pastelės, akvarelės liejimas ar odos darbai. Visų šių menų juos mokė pakviesti pedagogai ar studentai. Viską išbandę ir kai ko išmokę mokytojai aktų salėje stebėjo ,,Didįjį ryto šou". Jie buvo kviečiami ant scenos, ten turėjo atlikti pateiktas užduotis. Mokytojų veiduose žydėjo šypsenos, salėje girdėjosi nuoširdus juokas... Tai rodė, kad renginys tikrai pavyko!


Kol mokytojai linksminosi aktų salėje, mokiniai ne ką prasčiau leido laiką. Ketvirtų klasių mokiniai vedė pamokas pakeisdami visų dalykų mokytojus. Gana neblogai sekėsi visiems jauniesiems mokytojams, tačiau visi turbūt pastebėjo, jog daugiausiai dėmesio sulaukė informatikos pamoka. Kodėl grojo muzika ir žybsėjo šviesos, telieka paslaptis, bet kabinetas buvo perpildytas mokinių. Ketvirtokai parodė, kad gali surengti įdomias pamoka. 1 a klasės nuomone, geriausiai parengta buvo lietuvių kalbos pamoka.
Taigi, visi mokiniai atsakingai pasiruošė Mokytojų dienai- viską laiku atliko ir nuosekliai apgalvojo, o svarbiausia, kad mokytojai liko patenkinti ir laimingi! Ačiū visiems mokytojams ir mokiniams, kurie prisidėjo prie šios puikios šventės.