Ugdymas karjerai

Ir kas galėjo pamanyti, jog tai mes atlikome tokį gražų ir prasmingą darbą!
Ir kas galėjo pamanyti, jog tai mes atlikome tokį gražų ir prasmingą darbą!

Šią savaitę Litexpo parodų rūmuose vykstanti „Mamų mugė“ pirmą kartą organizuoja mokinių savanorių veiklą. Joje mums, Vilniaus Užupio gimnazijos mokiniams, yra patikėtos itin svarbios pareigos – nuo daiktų ir rūbų atrinkimo iki jų paruošimo pardavimui. Kiekvienas savanoris yra atsakingas už jam paskirtą darbą. Ir kas galėjo patikėti, jog mes, paprasti paaugliai, galime atlikti tokį svarbų vaidmenį ruošiant šį renginį su minimalia suaugusiųjų pagalba.

Pakalbinti savanorius ne taip lengva, jie vos randa laisvą minutę stabtelėti ir tuoj pat lekia atgal prie darbų – jų čia nors vežimu vežk (tiesiogine prasme). Paklausiame jų kaip jaučiasi ir iš visų lūpų beveik kaltai išsprūsta„pavargau...“. Ir tikrai, po kelių valandų darbo vos pastovintys ant kojų mes vis tiek bėgiojame, nes darbo čia net ne mažėja - jo vis daugėja, nes tėvelių, norinčių parduoti rūbus, plūsta lyg iš gausybės rago. Bet pažiūrėję iš šalies pamatytumėte tikrai įspūdingą vaizdą – nuo visų savanorių veidų nei sekundei nedingsta šypsenos, o virš mūsų galvų šokinėjantys geltoni helio balionai (tai mūsų - savanorių - skiriamasis ženklas) sukuria smagią ir pozityvią atmosferą. Šilta ir žaisminga nuotaika lengvai užsikrečia ir renginio dalyviai. Laukiančių priduoti daiktus eilėje vyrauja pavargusios ir paniurusios išraiškos, tačiau vos priėjus prie savanorių jas pakeičia atsipalaidavimą ir pasitikėjimą išduodantys veidai.

Daugiau
Internetiniai profesinio informavimo Å¡altiniai
Internetiniai profesinio informavimo Å¡altiniai

2012-2013 m.m. gimnazijoje vykdomas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002

Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo), būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai
Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams. 2013 metų sausio mėnesį baigti karjeros specialistų mokymai ir įdarbinimai. Projekto veikloms įgyvendinti įdarbinti 919 karjeros koordinatoriai ir 102 karjeros konsultantai. Su mokyklomis pasirašytos 786 sutartys.

Projektas inicijuoja karjeros planus, kurie yra naujovė švietimo sistemoje. Karjeros planas yra veiksmų seka, padedanti siekti karjeros tikslų. Apima savęs pažinimo ir karjeros veiklų išdėstymą laike bei numato išteklius toms veikloms įgyvendinti. Daugelyje mokyklų vyksta įvairios veiklos ugdančios mokinių karjeros kompetencijas. Karjeros planas padės susisteminti ir reflektuoti įgyjamas patirtis.

Daugiau