mokyklos istorijos

Vilniaus Užupio gimnazijos vizijoje sakoma: „Tai atvira, demokratiška, šiuolaikiška, nuolat besimokanti mokykla, padedanti atsiskleisti kiekvieno mokinio polinkiams ir gebėjimams, mokanti mokytis, siūlanti įvairias saviraiškos formas.“ Ta linkme mokykloje daug padaryta. Pirmiausia, mums rūpi geras ugdymo proceso organizavimas, kokybiškos žinios, mokinių motyvacijos skatinimas, efektyvus užimtumas, pasirenkamų dalykų, būrelių įvairovė.

Gimnazija stengiasi ugdyti visapusiškai išsilavinusią asmenybę, gebančią integruotis į besikeičiančią visuomenę. Mokykloje didelis dėmesys skiriamas pamokos kokybei, modernių technologijų taikymui per pamokas. Dauguma gimnazistų gerai išlaiko brandos egzaminus, įstoja į šalies ir užsienio aukštąsias mokyklas ir sėkmingai studijuoja. Gimnazijos mokytojai daug dėmesio skiria projektinei veiklai, kuri padeda moksleiviams įsilieti į visuomenės gyvenimo procesus, ugdo jų kūrybiškumą, pilietiškumą.

Esame labai gražiame istoriniame Vilniaus kampelyje: netoli Vilnelė, Šv. Onos ir Bernardinų ansambliai, Gedimino kapo, Bekešo kalnai. Jaučiamės neatsiejama Užupio bendruomenės dalis: dalyvaujame Užupio respublikos gyvenime, vykdome projektus, susijusius su šio rajono istorija, kultūrine aplinka. Į pagalbą mums ateina Užupio menininkai. Su jais tyrinėjame praeitį, filmuojame, fotografuojame, vyksta įvairios meno stovyklos.

Pirmieji projektai buvo susiję su skulptūros Užupio angelas statyba, Vilnelės pakrančių ir vandens švarumo tyrimais, Valdovų rūmais. Dabar vykdome daugiau projektų, susijusių su miesto istorija, atkreipiame didesnį dėmesį į šio rajono kultūrinį unikalumą („Nykstantis ir atgimstantis Užupis“, „Užupio metamorfozės“, „Užupio akys“ – tęstinė mokinių fotografijų paroda, miuziklas „ Legenda apie Užupio angelą“).
Gimnazijos ketverių ir lietuviškos mokyklos Užupyje šešiasdešimtmečio proga parengėme ir išleidome knygą „Ir mes kuriame Užupio legendą“, kurioje glaustai aprašėme sudėtingą mokyklos kelią pokario metais, demokratėjimo laikotarpį. Į leidinį įdėjome ir mokinių kūrybos apie Užupį: piešinių, fotografijų, sakmių, miniatiūrų.

Mūsų gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas užsienio kalbų mokymuisi. Galima išmokti ne tik anglų, vokiečių, bet ir rusų, prancūzų, japonų, turkų, italų, ispanų kalbų. Veikia šių kalbų studijoms skirti būreliai, vykdoma daug projektų su draugais iš Japonijos, Italijos, ypač seni ryšiai su vokiečiais.

Draugystė tarp Vilniaus Užupio gimnazijos ir Vokietijos Heseno žemės Neuhofo Werner- von-braun mokyklos tęsiasi jau 15 metų. Ryšiai su japonais prasidėjo 1997 m., kai pas mus apsilankė Ritsumeikan Keisho gimnazijos direktorius Tomohiko Takasugi. Nuo tada kasmet mus aplanko gausios japonų delegacijos. Moksleiviai mokosi abiejų tautų šokių, žaidimų, susipažįsta su papročiais, vykdo bendrus projektus miesto gatvėse ar kartu gamina valgį. Užupio gimnazija turi šiuolaikišką japonų kalbos kabinetą, kuriam lėšas skyrė Japonijos pasaulio ekspozicijos atminimo asociacija.

Vilniaus Užupio gimnazija – gerai žinoma ugdymo įstaiga mieste. Pas mus nori mokytis ir tolimesniuose rajonuose gyvenantys moksleiviai. Mes tikime, kad mokinys ir mokytojas turi būti susieti kūrybinių santykių, nuolatinės pažangos siekių, dvasinio tobulėjimo, pagarbos, tarpusavio supratimo.