James B. Stenson. Ne pirkti, bet tarnauti: veiksminga tėvystė glaustai

Kaip teigia amerikietis šeimos santykių konsultantas, tinklalapio Parentleadeship.com įkūrėjas Jamesas B. Stensonas, tikrasis materializmo blogis nėra daiktų troškimas. Veikiau – tai žmonių matymas ir elgesys su jais kaip su daiktais, taigi daiktų iškėlimas virš žmogaus. Vaikų, įpratusių taip galvoti ir elgtis, vėliau laukia rimti sunkumai: priklausomybės, profesinės problemos, skyrybos, gyvenimas, valdomas impulsų ir neriboto egoizmo. J. B.Stensonas pataria, ką reikėtų daryti tėvams, norintiems, kad jų vaikai įgytų tvirtą charakterį ir netaptų materialistai.

 

1. Pasitikėk savo, kaip tėvo, teisėtu autoritetu ir reikalauk, kad vaikai tai gerbtų. Tavo tėviška atsakomybė yra milžiniška, todėl turi tikėti savimi, kaip mylinčiu autoritetingu tėvu, kad galėtum tą atsakomybę pakelti. Vaikų pasitikėjimas tavimi, kaip lyderiu, kyla iš tavo paties tikrumo dėl savosios misijos.

2. Atmink, kad augini ne vaikus, bet būsimus suaugusiuosius. Kai mąstai apie jų ateitį, galvok ne tik apie karjerą, bet ir charakterį. Tavo užduotis nėra nuolat linksminti ir užimti savo vaikus. Veikiau – padėti jiems tapti kompetentingiems, atsakingiems, sąmoningiems ir dosniems – t.y. vyrams ir moterims, pasiryžusiems gyventi pagal „integralumo“ (asmenybės vientisumo, doros, sąžiningumo) principus. Galvok ne tik apie tai, ką tavo vaikai veiks, bet ir kokie jie bus.

3. Ugdyk didžiąsias charkaterio stiprybes (vertybes): rūpestingumą, teisingumą, tvirtumą, savikontrolę ir artimo meilę. Kitaip tariant, skvarbią nuovoką, sąžiningumą, atsakomybės jausmą, drąsą, atkaklumą, siekį tobulėti, pagarbą bei jautrumą kitiems žmonėms. Šių savybių mokyk trimis būdais: savo asmeniniu pavyzdžiu; išmintingai vadovaudamas vaikų elgesiui ir paaiškindmas žodžiu, kas yra gerai, o kas – blogai. Tačiau labiausiai moko tavo paties pavyzdys.

4. Išmokyk savo vaikus civilizuoto bendravimo su kitais pagrindinių elementų: „prašom“. „ačiū“, „atsiprašau“ ir „duodu žodį“. Įprotis šiuos posakius nuolat vartoti savo kalboje yra pagarbos kitiems pagrindas.

5. Padėk savo vaikams suvokti sąvokos „integralumas“ prasmę. Integralumas reiškia siekių, žodžių ir veiksmų vienovę. Taigi mes turime galvoti, ką sakome, sakyti, tai, ką turime omenyje, ir laikytis savo žodžio. Visuomet sakyti tiesą ir vykdyti duotus pažadus.

6. Suprask, kad „ne“ taip pat yra meilės žodis, ir tavo vaikai jį turi kartkartėmis išgirsti tam, kad išsiugdytų savikontrolę. Vaikai, nepatyrę mylinčio tėviško draudimo, negali išmokti pasakyti „ne“ sau patiems, o tai vėliau gali nuvesti į pražūtį.

7. Leisk savo vaikams išmokti palaukti to, ko jie labai trokšta, ir, jei įmanona, tai užsitarnauti. Gebėjimas laukti ir užsitarnauti yra atsakingo suaugusio žmogaus gyvenimo dalis, tai, ką ir sieki išugdyti savo vaikams. Išmokyk juos suvokti skirtumą tarp norų ir poreikių. Padėk jiems suprasti, kad „kiekvienas tai turi“ arba „ visi taip daro“ yra per menkos priežastys ko nors siekti ar elgtis.

8. Augink savo vaikus kūrėjais, o ne vartotojais. Leisk jiems panaudoti savo jėgas sprendžiant problemas, taip ugdydamas jų sveiką pasitikėjimą savimi. Stenkis, kad savo mokymąsi mokykloje ir pareigas namuose jie traktuotų rimtai ir taip suvoktų atsakingo įsipareigojimo prasmę. Mes, žmonės, esame sukurti ne pirkti, bet tarnauti. Vaikai suauga ne tada, kai gali pasirūpinti savimi. Iš tiesų jie tampa suaugę tuomet, kada geba ir nori rūpintis kitais.

9. Auklėdamas vaikus, praktikuok vadinamąjį „mylintį griežtumą“. Taisyk klaidą, ne asmenį. Nekęsk nuodėmės, bet mylėk nusidėjėlį. Duok suprasti savo vaikams, jog pernelyg juos myli, kad leistum šiems augti netaisant klaidų.

10. Išmintingai kontroliuok naudojimąsi elektroninėmis medijomis. Neleisk jūsų namuose daryti nieko, kas menkintų tavo pamokas apie tai, kas gera ir kas bloga, ir traktuotų žmones kaip daiktus. Tai reiškia – jokios pornografijos, jokio beprasmio smurto, jokio žavėjimosi įžūlumu ar nepagarba kitiems. Ugdyk sugebėjimą atskirti, kas medijose yra gera ir kas bloga, bei tą, kas bloga, atmesti.

11. Išklausyk savo vaikus. Tik išklausyk, bet nepaklusk jiems. Kai kontroliuoji naudojimąsi medijomis, atsiranda daugiau laiko pokalbiams su vaikais. Pabandyk suprasti, kas dedasi jų bręstančiuose protuose, ir atsakingai jiems vadovauk, pasitelkdamas sveiką nuovoką. Gyvenk kaip atsakingas suaugusysis, esantis pačioje gyvenimo viršūnėje, ir leisk savo vaikams suvokti, ką tai reiškia.

12. Niekada nepamiršk: turi tik vienintelę galimybę savo vaikus išugdyti deramai. Vaikų charakterio ir sąžinės formavimas turėtų būti tavo prioritetas. Jei atiduosi tam visą save, kol vaikai dar maži, vėliau galėsi jais didžiuotis kaip patikimais, atsakingais, sąmoningais vyrais ir moterimis, siekiančiais tavo vertybes perduoti ir savo vaikams.

Parengta pagal Parentleadership.com