Atostogos

Ugdymo procese skiriamos atostogos

Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d.– lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d.–2018 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d.–vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d.–balandžio 6 d.

Vasaros atostogos ( I-III klasės) 2018 m. birželio 18 d.–rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.