Privalomos literatūros sąrašas 10kl.

 

Graikų mitai (Prometėjas, Sizifas, Narcizas, Orfėjas ir Euridikė, Dedalas ir Ikaras).

Pasirinktas mitą interpretuojantis lietuvių poeto eilėraštis. 

Homeras „Iliada“ (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1–445, 488–530; VI. 238–529; XVI. 257–868; XVIII. 468–617; XXIV. 322–804), „Odisėja“ (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1–95; V. 92–224, 366–493; VI. 110–250; IX. 82–115; X. 210 – 309; XII. 166–259; XIII. 352–411; XXI. 51–433).

Pasirinktas epą interpretuojantis lietuvių poeto eilėraštis.

Sofoklis „Antigonė“.

Horacijus „Jaunimui“.

  1. Geda „Žodis Lietuvai: kalba Persitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio parke“(1988.07.09). Just. Marcinkevičius „Kalba laidojant sausio 13 d. žuvusiuosius“. V. Landsbergis „Kalba Jungtinėse Tautose“(1991.09.17).

Senasis ir Naujasis Testamentai (ištraukos: Pirmasis pasakojimas apie Kūrimą (Pr 1,1–31; 2, 1–4), Kainas ir Abelis (Pr 4, 1–16), Abraomo auka ir bandymas (Pr 22, 1–19), pasakojimas apie Babelio bokštą (Pr 11). Dovydo psalmės: Kūrėjo didybė ir žmogaus orumas Ps 8, Tremtinio malda Ps 42. Kalno pamokslas (Mt 5, 38-48), Palyginimas apie talentus (Mt 25, 14–30), Sūnaus palaidūno palyginimas (Lk 15, 11–32), Himnas meilei (1 Kor 13).

Pasirinkti trys lietuvių poezijos kūriniai, vienas prozos arba eseistinis kūrinys bibliniais motyvais.

Dantė „Dieviškoji Komedija“ (ištraukos).

  1. Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą“ (ištraukos) arba kitas pasirinktas riterinis romanas ar herojinis epas.
  2. de Servantesas „Don Kichotas“ (ištraukos).

Didžiųjų kunigaikščių laiškai

(ištraukos iš: Gediminas „Laiškas Liubeko, Rostoko ir kitų miestų piliečiams, 1323 m. gegužės 26 d.“, Vytautas „Laiškas Šv. Romos imperijos imperatoriui Zigmantui, 1420 m. kovo 11 d.“, Vytautas „Laiškas Jogailai po Lucko suvažiavimo, 1429 m. vasario 17 d.“).

 

Just. Marcinkevičius „Mindaugas“.

  1. Meras „Lygiosios trunka akimirką“.
  2. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“.
  3. Goldingas „Musių valdovas“.

Dž. Orvelas „Gyvulių ūkis“.

  1. Ostrauskas „Jūratė ir Kastytis“arba kita pasirinkta pjesė.
  2. Binkis „100 pavasarių“ (3 pasirinkti eilėraščiai).