2-okų vasaros skaitymai

Būsimų antrokų  vasarą laukia puikūs grožinės literatūros tekstai. Malonaus skaitymo.

Privalomos literatūros sąrašas 2g kl.

 

Privalomos literatūros sąrašas 2g kl.

1. V. Mykolaitis-Putinas arba B. Sruoga (pasirinkti simbolistiniai eilėraščiai)

2. J. Aistis, A. Miškinis, B. Brazdžionis, S. Nėris (pasirinkti neoromantiniai eilėraščiai)

3. P. Cvirka. Saulėlydis Nykos valsčiuje (Kasdienės istorijos) (pasirinkta novelė)

4. A. Vaičiulaitis. Valentina

5.  I. Šeinius. Kuprelis

6. K. Binkis. 100 pavasarių

7. H. Radauskas (pasirinkti eilėraščiai)

8. V. Mačernis. Po ūkanotu nežinios dangum (pasirinkti sonetai)

9. B. Sruoga. Dievų miškas (ištrauka)

10. A. Škėma. Raštai (pasirinkta novelė)

11. J. Aputis. Keleivio novelės (2 pasirinktos novelės)

12. R. Granauskas. Gyvenimas po klevu.

13. J. Grušas. Meilė, džiazas ir velnias

14. A. Mackus. Žodžiai ir raidės

15. M. Martinaitis. Kukučio baladės (pasirinkti kūriniai)

16. S. Šaltenis. Riešutų duona

17. J. Ivanauskaitė. Pakalnučių metai

18. S. T. Kondrotas. Įvairių laikų istorijos

19. V. Juknaitė. Išsiduosi. Balsu arba Tariamas iš tamsos (pasirinktos ištraukos)

20. R. M. Remarkas (R. M. Remarque). Vakarų fronte nieko naujo arba Juodasis obeliskas

21. Dž. Selindžeris (J. D. Salinger). Rugiuose prie bedugnės

22. U. Eko (U. Eco). Rožės vardas

23. J. Gorderis (J. Gaarder). Mergaitė su apelsinais

 

Rekomenduojamų skaityti knygų sąrašas 1-2 g kl.

 

M. Burges. Heroinas

V. Hugo. Paryžiaus katedra

D.Defo. Robinzonas Kruzas

Smėlio žmogus (vokiečių romantikų pasakos)

O. Vaildas. Dorijano Grėjaus portretas

K. Binkis. Atžalynas (ištraukos)

S. Nėris. Dienoraštis (ištraukos)

J. Erlickas. Viršūnės ir kelnės (recenzijos pasirinktinai)

M. K. Čiurlionis. Laiškai Sofijai

J. Mekas. Laiškai iš Niekur (pasirinktinai)

Vaižgantas. Nebylys

D. Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros.

L. S. Černiauskaitė. Liučė čiuožia

R. Gavelis. Jauno žmogaus memuarai

V. Papievis. Vienos vasaros emigrantai

J. Skablauskaitė. Liūnsargių moteris

R. Šerelytė. Balandų ratas (ištraukos)

A.Mickevičius. Vėlinės.

G. Flaubert. Ponia Bovari

K. Hamsunas. Badas arba Viktorija

G. Simenon (pasirinktas romanas)

J. Gorderis (J. Gaarder). Sofijos pasaulis

PASTABA: sąrašas per mokslo metus gali būti kiekvieno mokytojo individualiai koreguojamas.