3-okų vasaros skaitymai

Privalomų autorių kūriniai 11 kl.

Tegu laikas stabteli skaitant gerą knygą... o rugsėjį pasikalbėsime apie jas...

Privalomų autorių kūriniai 11 kl.

1. M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba)

2. M.Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjų skaitytoją“)

3. J.Radvanas.Radviliada (I d. 31-96 eil., III d.85-169 eil.)

4. V.Šekspyras. Sonetai (1,5,24,65,116,132,154), Hamletas.

5. M.K.Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai)

6. K.Donelaitis. Metai.

7. J.V.Gėtė. Faustas. I dalis

8. A.Mickevičius. Eilėraščiai. Vėlinės (II, IV dalis), poema  Ponas Tadas (I kn.1-40 eil.)

9. A.Baranauskas. Anykščių šilelis.

10. V.Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimų keletas žodelių.

11. Maironis. Pavasario balsai.

12. J.Biliūnas. Liūdna pasaka. Pasirinkti apsakymai.

13. Šatrijos Ragana. Sename dvare.

14. J.Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės.

15. V.Krėvė. Skirgaila.

16. V.Mykolaitis-Putinas. Tarp dviejų aušrų. Altorių šešėly.

17. F.Kafka. Metamorfozės.

18. J.Savickis. Novelės.

19. J.Aistis. Pasirinkti eilėraščiai.

20. H.Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai.

 

Rekomenduojamų autorių kūriniai 11 kl.

1. P.Kalderonas. Gyvenimas-sapnas.

2. S.Daukantas.Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ (fragmentai).

3. Dž. Baironas. Kainas.

4. Žemaitė. Sutkai. Autobiografija

5. F.Dostojevskis.  Nusikaltimas ir bausmė arba Broliai Karamazovai.

6. B.Sruoga. Milžino paunksmė.

7. J.Baltrušaitis.  Eilėraščiai.Mana mintis-žvaigždžių slapties troškimas... Gėlė. Ave, crux! Audėja. Amžių žvaigždynas.

8. O.Milašius. Eilėraščiai.

9. H.Hesė. Stepių vilkas.

10. S.Nėris. Diemedžiu žydėsiu.

11. B.Brazdžionis. Ženklai ir stebuklai.

12. A.Miškinis. Varnos prie plento.

13. A.Vaičiulaitis. Vidudienis kaimo smuklėje.

PASTABA: sąrašas per mokslo metus gali būti kiekvieno mokytojo individualiai koreguojamas.