4-okų vasaros skaitymai

Mielieji, gerų vasaros dienų su geromis knygomis.

Privalomos literatūros sąrašas 4 g kl.

1. A. Vaičiulaitis. Pelkių takas (novelės)

2. H.Radauskas. Fontanas. Strėlė danguje

3. A.Škėma. Balta drobulė. Čelesta (novelės)

4. S.Šaltenis. Duokiškis. Riešutų duona

5. K.Bradūnas. Įaugom Nemuno upyne

6. A.Nyka-Niliūnas. Būties erozija

7. A. Mackus. Ir mirtis nebus nugalėta

8. H.Nagys. Grįžulas

9. V.Mačernis. Žmogaus apnuoginta širdis

10. J.Grušas. Barbora Radvilaitė

11. Just. Marcinkevičius. Mažvydas

12. J.Aputis. Gegužė ant nulūžusio beržo

13. R.Granauskas. Jaučio aukojimas. Duonos valgytojai.

14. V. Juknaitė. Stiklo šalis

15. B.Vilimaitė. Paprtynų saulė

16. S.Geda.Sokratas kalbasi su vėju

17. M.Martinaitis. Kukučio baladės. Atmintys

18. N. Miliauskaitė. Sielos labirintas arba kt.eil.rinkinys

19. J.Vaičiūnaitė. Debesų arka  arba kt.eil.rinkinys

20. T.Venclova. Kalbos ženklas

21. B.Radzevičius. Link Debesijos (pasirinktos novelės)

22. A.Kamiu. Svetimas arba Maras

23. F.Kafka. Metamorfozė

Rekomenduojamų skaityti knygų sąrašas 4 g kl.

1. J.Baltrušaitis. Žemės laiptai

2. J.Grušas. Meilė, velnias ir džiazas

3. Just. Marcinkevičius. Lyrika

4. V. Juknaitė. Šermenys.Tariamas iš tamsos. Išsiduosi.Balsu

5. S.Parulskis. Nuogi drabužiai

6. B.Sruoga. Dievų miškas

7. D.Kajokas. Lietaus migla Lu kalne

8. E.Hemingvejus. Senis ir jūra

9. G.G.Markesas. Šimtas metų vienatvės

10. E.M. Remarkas.Trys draugai arba kitas pasirinktas romanas

... ir pačių pasirinktos knygos pagal skonį... Mėgaukitės...