Gimnazijos taryba

Vilniaus Užupio gimnazijos tarybos nariai
2016-2017 m.m.

Tėvų atstovai
Tomas Kisielius -Tarybos pirmininkas

Vakaris Mėdžius

Eugenijus Šuliokas

Rimvydas Maciulevičius

Audronė Pupeikienė

Mokytojų atstovai
Jadvyga Dapkienė -Tarybos sekretorė

Margarita Kvedarauskienė

Robertas Ramanauskas

Dalia Samuilienė

Darius Zybailo

Mokinių atstovai
Žilvinas Jonaitis 4 klasė

Viktorija Derkintytė 4 klasė

Smiltė Fadejevaitė 3 klasė

Aušra Banytė 3 klasė

Gytis Imbrasas 3 klasė