Renginiai

Planuojama dienos stovykla ,,Dvi Virginijos , menininkai ir užupiukai“

Planuojame organizuoti tradicinį projektą - dienos stovyklą su Užupio menininkais. Mokslo metų paskutinę savaitę, kada laikas bÅ«na skirtas kultÅ«rinei pažintinei veiklai, mokiniai susitinka su menininkais savanoriais, kurie maloniai dalinasi savo patirtimi su mokiniais. Šiais metais planuojame mokyti juodosios keramikos, fotografijos, tapybos, odos darbų, drabužių dizaino.
Mokiniai, norintys dalyvauti meninės dienos stovyklos veikloje kreipkitės į Virginijas, direktorę Virginiją Navickienę ir pavaduotoją Virginiją Mackonienę.
Projektas planuojamas 06.11-15 dienomis.

Projektas Nord plius – Danija

Nuo rudens vykdome projektą Nord plius ,,Tautinis kultÅ«rinis paveldas“. Lapkričio 13d. į gimnaziją atvyko 49 mokiniai iš Danijos, Latvijos, Norvegijos. Programa buvo įtempta, projekto dalyviai lankėsi Rumšiškėse, Trakuose, Vilniaus senamiestyje, mokėsi tautiškų šokių ir dainų bei amatų.
Vasario 26 - kovo 02 dienomis 14 mÅ«sų gimnazijos moksleivių lankėsi Danijoje Odensės mieste. Svečiavomės tuo laiku, kai šaltis spaudė ir vėjas plėšÄ— drabužius, tačiau šiltas priėmimas suteikė daug džiaugsmo. Šeimose mokiniai buvo priimti labai maloniai, dėmesingai, o ekskursijos, susitikimai praplėtė mÅ«sų akiratį. Labai smagus buvo paskutinis vakaras, kada danų šeimos, kuriose gyveno mÅ«sų mokiniai, suruošÄ— daniškų tradicinių patiekalų puotą. Pagarba, tolerancija tvyro danų bendravimo kultÅ«roje ir nė pėdsakų nėra likę vikingiško atšiaurumo.
ParašÄ— V. Mackonienė

Liko 100 dienų

Vasario 15d. gimnazijoje vyko abiturientų šventė – šimtadienis. Sėkmės pamokose savo pasiekimais, mintimis dalinosi svečiai: žurnalistai, keliautojai Vytaras Radzevičius ir Martynas Starkus, meteorologas, orų pranešÄ—jas TV3 žiniose, astrologas Naglis Šulija, mokinių tėvai -režisierė, verslininkė Daiva Švažienė ir germanistas, vertėjas, fotografas Vincas Alesius, buvę mokiniai-išradėjas, fizinių mokslų daktaras, Lietuvos radijo mėgėjų draugijos prezidentas, pirmojo lietuviško palydovo „Lituanica SAT-1“ kÅ«rėjas Simonas Kareiva, iliuzionistas Gytis Pigaga , žurnalistė, tv3 televizijos žinių reporterė, ekspedicijos ,, Misija Sibiras “ dalyvė Justė Bezaraitė. Abiturientai džiaugėsi susitikimais, svečių patarimais ir linkėjimais.
Trečiokai ilgai ir nuoširdžiai ruošÄ— šventę ketvirtokams, įdėjo daug širdies ir laiko. I.Brazys ir J.Minialga sukÅ«rė šmaikštų įdomų scenarijų, kuris buvo sėkmingai įgyvendintas scenoje gerų aktorių dėka.
ParašÄ— V. Mackonienė

Užupio mokiniai ir mokytojai Vasario 16-osios jaunimo eisenoje „Lietuvos valstybės keliu“

Atkurtos Lietuvos šimtmečio renginiai mieste Vasario 16-ąją vyko visą dieną. Nuo ryto prie Katedros rinkosi bÅ«riai jaunų žmonių, pasipuošusių trispalvėmis, balionais ir kitokia lietuviška simbolika. Pilietiškai ir patriotiškai nusiteikę Užupio gimnazijos mokiniai įsiliejo į bendrą minią, kuri praėjo kelią nuo Katedros iki Rasų kapinių, sustodama prie Signatarų namų, Filharmonijos. Gražiai ir prasmingai pradėta Vasario 16-oji diena įkvėpė mus bÅ«ti aktyvius ir dalyvauti kituose šios šventės renginiuose.

ParašÄ— V. Mackonienė

Sauliaus Žiūros nuotr.

Paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis

Šie metai ypatingi - įvairiais bÅ«dais stengiamės paminėti valstybės atkÅ«rimo šimtmetį : organizavome istorinės atminties akciją ,,100 paminklų Lietuvos šimtmečiui“, integruotą projektą Epochų ratu ,,Vardan tos Lietuvos", mokinių dailės, technologijų darbų parodas ir kt.
Ypač daug dėmesio buvo skirta iškilmingam beveik dviejų valandų minėjimui, kuris vyko vasario 14 d. Koncertas –minėjimas sukvietė į aktų salę visų klasių mokinius. Renginį pradėjome atkurdami Vasario 16-osios akto signatarų nuotrauką ir prisimindami kiekvieno jų nuopelnus tautai. Ä® sceną lipo vyresniųjų klasių vaikinai, santÅ«rÅ«s veidai, iškilminga laikysena buvo įamžinta nuotraukoje. Ä® svečius buvome pasikvietę garbų svečią Raimundą Daubarą - verslininką, buriuotoją, „Ambersail“ klubo įkÅ«rėją, tÅ«kstantmečio odisėjos sumanytoją, apdovanotą ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ bei komandoro kryžiumi „Už Lietuvos vardo garsinimą žygiu aplink pasaulį“.

Daugiau
Atvirų durų diena

Atvirų durų diena norintiems mokytis Užupio gimnazijoje nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos vyks kvo 27 d. 14.00 val. aktų salėje.

Dėmesio!

Ugdymo(si) proceso organizavimas per žiemos šalčius

Primename: esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatÅ«rai, į mokyklą gali neiti vyresni (I-IV gimnazijos klasių) moksleiviai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių ir nereikalaujama pateisinimo už pamokas, praleistas dėl šalčių. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos elektroniniame dienyne. Atvykusiems mokiniams mokykla užtikrina ugdymo procesą, todėl jei pavojus vaikų sveikatai negresia – mokiniai gyvena netoli arba juos į mokyklą atveža tėvai – jie turėtų bÅ«ti mokykloje.